PORTOFOLI EUROPIAN GJUHËVE – UDHËZUES PËR MËSUESIT DHE TRAJNUESIT E MËSUESVE


L400.00

Portofoli Europian gjuhëve – udhëzues për mësuesit dhe trajnuesit e mësuesve
Copyright:  Këshilli i Europës
E drejta botimit:  FILARA botime
Gjinia: Libër ndihmës për mësuesit e gjuhëve të huaja
Faqe: 88
Çmimi: 400 lekë/ 4 Euro

“Portofoli europian i gjuhëve” (udhë- zues për mësuesit dhe trajnuesit e mësuesve), është libër ndihmës për mësuesit që përdorin në mësim – dhënie, “Portofolin evropian të gjuhëve të huaja”. Ai i udhëzon ata pse është i rëndësishëm përdorimi i portofolit dhe mënyrën si ta përdorin atë.