TË MËSOJMË GJUHËN AMTARE DHE KULTURËN SHQIPTARE 3


L346.00

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare (për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë, klasa 7-9)
Gjinia: Libër shkollor
Autori: Ikbale Isaku & Anila Hasani & Fatmir Xhemalaj & Artur Hasani
Faqe: 200
Çmimi: 20 Euro
ISBN: 978-9928-4079-1-7

“Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare, 3”, është hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, së Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. Ai është fitues i konkursit të shpallur nga kjo ministri, dhe ju kushtohet fëmijëve të klasës së VII – IX. Me këtë libër fëmijët shqiptarë të këtyre klasave mësojnë në një mënyrë më të zgjeruar e të thelluar të shkruajnë dhe lexojnë shqip; mësojnë për territoret e historinë e të parëve të tyre si dhe trashëgiminë kulturore të shqiptarëve.