,

TITULLI: IL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE, 2009


Titulli: Il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 2009
Copyright:  Këshilli i Europës
E drejta botimit:  FILARA botime
Gjinia: Libër ndihmës për mësuesit që japin mësim gjuhë të huaja
Faqe: 96
ISBN: 978-99956-779-6-1

Libri prezanton materiale për formimin profesional të mësuesve shqiptarë që japin italisht, në kuadrin e Programit Iliria, përmes projektimeve kurrikulare dhe modeleve didaktike interaktive.