TË MËSOJMË GJUHËN AMTARE DHE KULTURËN SHQIPTARE 2


L346.00

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 2 (për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë, klasa 4-6)
Gjinia: Libër shkollor
Autori: Ikbale Isaku & Anila Hasani & Fatmir Xhemalaj & Artur Hasani
Faqe: 168
Çmimi: 20 Euro
ISBN: 978-9928-4079-2-4

“Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare, 1”, është hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, së Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. Ai është fituesi konkursit të shpallur nga kjo ministri, në vitin 2011 dhe është përgatitur për fëmijët e klasës së I – III. Me anë të tij, fëmijët shqiptarë, do të mësojnë të shkruajnë dhe lexojnë shqip; do të mësojnë për territoret, historinë e trashëgiminë kulturore të shqiptarëve.