PORTOFOLI EUROPIAN I GJUHËVE, ARSIM I MESËM


L500.00

Titulli: Portofoli Europian i gjuhëve, arsim i mesëm
Autori: Grup Autorësh
Gjinia: Libër ndihmës për mësuesit e gjuhëve të huaja
Faqe: 78
Çmimi: 500 lekë/ 5 Euro

“Portofoli Europian i gjuhëve”, Shqip-Anglisht për arsimin e mesëm të lartë, është një dokument vlerësimi, ku vet nxënësit mund të provojnë nivelin e njohurive, aftësive dhe qëndrimeve që ka arritur në mësimin e gjuhëve të huaja. Të njëjtin dokument vlerësimi, përdorin edhe nxënësit në vendet europiane.
Nxënësit pajisen me portofolin në klasën e 10 dhe e përdorin atë deri ne klasën e 12.

Grupi i punës që ka përgatitur portofolin përbëhet nga 9 mësues të shkollave të mesme të Tiranës. PEGJ është pilotuar në disa shkolla të Tiranës:

 • Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Sami Frashëri”
 • Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Petro Nini Luarasi”
 • Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Qemal Stafa”
 • Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Sinan Tafaj”
 • Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Ismail Qemali”
 • Shkolla e Mesme Jo Publike “Drita e Diturisë ”
 • Shkolla e Mesme Ekonomike

Grupi i punës është koordinuar nga:

 • Tatjana Vuçani, (koordinatore kombëtare dhe pika e kontaktit për PEGJ në Shqipëri).
 • Ludmilla Stefani, ( drejtuese e grupit të punës), si edhe anëtarët:
  • Fozilet Simoni
  • Majlinda Dervishi
  • Luljeta Malaj
  • Fatbardha Lolja
  • Hajrije Kujosa
  • Alma Memo
  • Oli Minga
  • Afërdita Bashari