PORTOFOLI EUROPIAN I GJUHËVE


L400.00

Titulli: Portofoli Europian i gjuhëve, arsim i mesëm
Autori: Grup Autorësh
Gjinia: Libër ndihmës për mësuesit e gjuhëve të huaja
Çmimi: 400 lekë/ 4 Euro

“Portofoli Europian i gjuhëve”, Shqip-Italisht-Anglisht për arsimin e mesëm të lartë, është një dokument vlerësimi, ku vet nxënësi mund të provojë nivelin e njohurive, aftësive dhe qëndrimeve që ka arritur në mësimin e gjuhëve të huaja. Të njëjtin dokument vlerësimi, përdorin edhe nxënësit në vendet europiane.
Nxënësi pajiset me portofolin në klasën e 10-të dhe e përdor atë deri në klasën e 12-të.

Grupi i punës që ka përgatitur portofolin përbëhet nga:

  • Alma Serica, Universiteti i të huajve të Sienës
  • Donatella Troncarelli, Universiteti i të huajve të Sienës
  • Matteo La Grassa, Universiteti i të huajve të Sienës
  • Juliana Dimushi, Gjimnazi “Abdulla Keta”, Tiranë
  • Rolanda Kraja, Liceu “Jordan Misja”. Tiranë

Grupi i punës është koordinuar nga:

  • Tatjana Vuçani, koordinatore kombëtare dhe pika e kontaktit për PEGJ në Shqipëri
  • Vito Stigliani, Drejtor i Zyrës Shkollore të Ambasadës Italiane në Tiranë